Nezáleží na číslach,
vy si vyberáte, na čom záleží.
potravinové

1157068 potravinové "faily"

Chcem prijať výzvu
Chcem sa informovať

Industriálne poľnohospodárstvo: Nepodporujme nefungujúci systém!

Industriálne poľnohospodárstvo predstavuje systém, ktorý nefunguje férovo ani udržateľne. Pre tento systém, ktorý má pod kontrolou len zopár medzinárodných spoločností, sú charakteristické monokultúry, genetické inžinierstvo, syntetické priemyselné hnojivá a masívne využívanie pesticídov. Celý trh ovládajú potravinové spoločnosti a veľké chemické firmy ako Syngenta, Bayer, BASF a Monsanto. Takýto systém ničí prírodné zdroje a biodiverzitu, ovplyvňuje naše zdravie, kontaminuje našu stravu, vodu a pôdu a ochudobňuje farmárov. V neposlednom rade znižuje aj potravinovú rôznorodosť. Je na čase vystúpiť zo začarovaného kruhu a postaviť sa proti chorému systému, ktorý je prospešný iba pre agrochemické spoločnosti.

Ekologickí farmári myslia aj na budúcnosť, nie len na okamžitý zisk.

Ekologické poľnohospodárstvo je založené na vzájomnom vzťahu medzi farmármi a spotrebiteľmi. Kombinuje vedecký prístup a inovácie s prírodnými zákonmi a biodiverzitou. Ekologické poľnohospodárstvo zároveň prispieva k rozvoju vidieka a potravinovej bezpečnosti. Umožňuje život vo vidieckych oblastiach, ktoré sú tak zdravé a ekonomicky sebestačné. Ekologickí farmári pestujú v súlade s prírodou, ochraňujú naše prírodne zdroje, včely a kľúčové opeľovače. Zároveň nám poskytujú zdravú a chutnú potravu.

Milujeme naše jedlo.

Sme uvedomelí ľudia, sme rodičia, sme milovníci dobrého jedla, záhradkári, inovatívni farmári, ale aj pokrokoví politici a predajcovia. Zaujímame sa o naše jedlo - odkiaľ pochádza a kto ho vyrába. Vyjadrujeme obavy nad zle fungujúcim potravinovým systémom a veríme, že budúcnosť predstavuje ekologické poľnohospodárstvo. Veľké zmeny začínajú malými krokmi. Milujeme naše jedlo a chceme prispieť k jeho ochrane. Pridajte sa k nám!

Chcem prijať výzvu
Chcem sa informovať